Garantii

1. Kõik Coins.ee OÜ poolt müüdavad mündid, medalid ja paberrahad on tähtajatu originaalsuse garantiiga (va. PCGS, NGC, PMG, ANACS, RNGA, HHP poolt sertifitseeritud mündid, medalid ja paberraha või esemed kus on oksjonikirjelduses mainitud teisiti).

2. PCGS, NGC, PMG, ANACS, RNGA ja HHP poolt sertifitseeritud esemetele kehtivad nende ettevõtete garantiitingimused. "NGC Ancients" on erand ja Coins.ee OÜ poolt tähtajatu originaalsuse garantiiga.

3. Coins.ee OÜ ei garanteeri esemete originaalsust, mille kirjelduses või pealkirjas on kirjas, et tegemist on koopia, valerahaga või ese müüakse ilma garantiita ja tagastamisvõimaluseta.

4. Coins.ee OÜ ei garanteeri esemeid mida on oksjoni järgselt puhastatud, restaureeritud, keemiliselt töödeldud, kriibitud jne. Tagasatada ei saa esemeid mille pakendid lõhutud, avatud, rikutud, liimitud, kriibitud, jne.

5. Kõik pretensioonid seoses esemete kirjeldusega, säilivuste määramisega ja muude defektidega (v.a. originaalsus) peavad olema lahendatud 14. päeva jooksul peale esemete kättesaamist. Hilisemaid pretensioone (va originaalsuse küsimus) ei rahuldata.

6. PCGS, NGC, PMG, ANACS, RNGA ja HHP poolt sertifitseeritud esemed müüakse nii nagu on. Kõik vaidlused originaalsuse, säilivuse, värvuse jne üle peab ostja pidama otse nende ettevõtetega.

7. Coins.ee OÜ ei garanteeri kolmandate osapoolte (PCGS, NGC, PMG jne) säilivushinnangute ja kirjelduse vastavust Coins.ee oksjoni kirjelduse ja säilivuse hinnanguga. 

8. Tagasi ei võeta esemete või müntide lotte ja kollektsioone.

9. Kõik garantiiga seotud küsimused lahendatakse ainult arve alusel.