Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika (isikuandmete töötlemine ja privaatsuspõhimõtted)

  1. Müügitingimuste nõustumisel kinnitab ostja, et on tutvunud müüja (Coins.ee OÜ) veebioksjoni privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.
  2. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja ja ta töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Müüja töötleb ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ostja järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, elektronposti aadress, kauba tarneaadress, kauba maksumus ja tasumisel kasutatud makseviis, pangakonto andmed.
  3. Andmeid kasutatakse tellimuse töötlemiseks (s.h ostuajalugu), kauba eest tasumiseks ning kauba ostjale saatmiseks, ostja eraldi nõusolekul ka ostjale kauba pakkumuste edastamiseks. Veoteenust pakkuvale ettevõtetele edastatakse andmeid kauba kohale toimetamiseks. Maksete teostamiseks edastatakse ostja pangaandmeid pankadele ja maksekeskusele. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks Veebipoe haldamisel võib andmeid töödelda veebipoe töötamise tagamiseks IT-tugi, veebiadministraator. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.
  4. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
  5. Müüja võib koguda ka isikustamata andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta Coins.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning kliendile parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmeid.
  6. Veebioksjoni kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed vastavalt seaduses nõutule.
  7. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust müüjaga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Müüja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
  8. Müüja kasutab kõiki abinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kui Ostja tunneb, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, saab ta sellest teada anda pöördudes aadressil [email protected] . Vajadusel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.